۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

شکست اسلام سیاسی در مصر


دفاتر حزب اخوان المسلمین در شهرهای مختلف مصر به آتش کشیده شد.تظاهرات و مخالفت آتشین علیه مرسی و اخوان المسملین به طور جدی جریان دارد.
سناریوی سیاه اسلامی که قرار بود در مصر انقلاب مردم که برای نان و آزادی، رفاه و امنیت و آزادی بیان و عقیده و آزادی های سیاسی و زندگی انسانی شکل گرفته بود را با استفاده از احساسات مذهبی مردم منحرف و سرکوب کند با شکست مواجه شد. در اوایل امر این
 چنین می نمود که با برگزاری یک انتخابات صوری که اقلیتی در آن شرکت کردند می توانند مرسی اسلام گرا و دیکتاتوری اخوان المسلمین مرتجع و سلفی های خونخوار را به مردم انقلابی مصر تحمیل کنند ولی با باز شدن مشت مرسی مستبد و زیاده خواهی های روز افزون اش مردم مصر سیلی محکمی به صورت کثیف اسلامگرایان و اخوانی ها زدند.
این تظاهرات که چند روز است درجریان است حدود سیصد زخمی داشته و پلیس مصر سعی جدی در سرکوب وحشیانه این تظاهرات نموده است. مرسی که خواهان اختیارات فراقانونی و تبدیل شدن به قدرت مطلق را دارد و حتی قوای قضایی را هم حریف خود نمی داند، آماج آتش خشم مردم مصر یا به قول خودشان "خشم و هشدار" است ولی این مخالفت ها صرفا با شخص مرسی نیست بلکه مردم دفاتر حزب سیاه و جنایتکار اخوان المسلمین را نیز به آتش کشیدند و نفرت و انزجار خود را از اسلام گرایان ایجاد کردند. که حتی اخبار جمهوری اسلامی کانال یک ساعت نه دیشب به این موضوع اعتراف کرد.
اخیرا احزاب اپوزوسیون مصری هم برای ادامه تظاهرات جدی علیه مرسی و اخوان المسلمین فراخوان داده اند و اقدامات آتشین مردم مصر علیه دسیسه اسلام گرایان به طور جدی در جریان است.
این شروع دوره جدید تحولات سیاسی در خاورمیانه و افول اسلام سیاسی است. شکست و روسیاهی اسلام گرایان در جای جای جهان به طور روزافزون، انزجار عمومی مردم دنیا و حتی خاورمیانه از اسلام سیاسی را به نمایش می گذارد. انزجاری که آتشین ترین شعله های آن همانطور که در سال هشتاد و هشت و هشتاد و هشتاد نه جهانیان را به خود خیره کرد، عاقبت در ایران باعث تحولات عظیم و عمیق در خاورمیانه و در کل جهان خواهد شد و با فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، صفحه تازه و زیبایی در تاریخ سیاسی جهان خواهد گشود.
مرگ بر تمام اسلام گرایان خائن و خونخوار در سراسر جهان
نابودباد اسلام سیاسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر