۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

خامنه‌اي مذاكره با آمريكا درقعر جهنم يا از قعر جهنم

 
ستاربهشتي جوان 27ساله كارگر با ويژگي مشتركي با همه جوانان ايران؛ يعني تسليم نبودن به ظلم و جوياي آزادي و نه نام؛ روز 9آبان توسط ارگان سركوب تازه تاسيس آخوندها به نام پليس فن آوري و تبادلات اطلاعات ايران« فتا» دستگير شد و روز 16آبان او را با محاصره خانواده اش توسط عوامل امنيتي رژيم، به خاك سپردند. اين خون اما سراپاي ارگانهاي رژيم آخوندي را به لرزه انداخته و مجبور كرده به صحنه بيايند و درگير در بن بست پاسخگويي نه تنها درمورد خودش بلكه درمورد قبليها و بعديها هم كرده است. از مجلس ارتجاع و باندهايش تا قوه قضاييه از رئيس تا سخنگوي جلاد ودادستان كل رژيم تا پزشكي قانوني و و تا انواع واقسام دستجات شبه نظامي و آدمكش رسمي رژيم از ناجا تا فتا و … ضد و نقيض گوييهايي كه تنها از تلويزيون رژيم و رسانه‌هايش پخش شد كافي است تا همه بيرونيها را(خوديها كه جاي خود دارند) به اين نتيجه برساند كه همه باندهاي رنگارنگ اين رژيم؛ از به اصطلاح اصلاح طلباني كه درواقع براي گرفت.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر