۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

شیبه سازی انفجار هسته ای در ایران

 
 رژیم تهران دست به شبیه سازی کامپیوتری انفجار هسته ای زده که قدرتی معادل سه برابر بمب اتمی
هیروشیمای ژاپن در جنگ جهانی دوم دارد.رژیم تهران توانسته است به جدول و نموداری در این رابطه دست پیدا کند.این جدول توسط مقامات یک کشور به شرطی که اشاره ای به نام و ملیت آنها نشود آژانس بین المللی انرژی اتمی سال گذشته گزارش داده بود که به جداول و نمودارهایی دست پیدا کرده که نشان دهنده این موضوع است که رژیم تهران مشغول تحلیل و محاسبه در زمینه انفجار هسته ای بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر