۱۳۹۱ آذر ۳, جمعه

خشونت علیه زنان به هر بهانه ای محوم استخشونت علیه زنان به هر شکلی و با هر بهانه ای محکوم است / یکشنبه "
۵ آذر - ۲۵ نوامبر" روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر