۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

کابوس سرنگونی از دمشق تا تهران - ۲۹مهر ۱۳۹۱علائم جديد از هراس و وحشت از سرنگونی اسد و تقلا برای آمادگی برای بعد از اسد از يک سو و سطح تحرکات و ارتباطات فرماندهی ارتش آزادی در خاک سوريه؛ شاخص ميزان پيشروی ارتش آزادی در تعادل سياسی نظامی و همچنين ميزان درهم شکستگی و ناتوانی اسد و ناکامی استراتژيک حاميانش در برابر قيام ناايستا و مقاومت جوشان مردم شجاع سوريه است.
قيام سرزنده يی که با توانمندی عبور ا
ز18ماه بمباران وحشيانه نه با بمب معمولی؛ با بشکه انفجاری و بمب خوشه يی و توپ باران و اعدام صحرايی و بی خانمانی؛ نشان داد که پيروزی را با اتکا به نيروی خويش به رغم سکوت مرگ آور بين الملل مماشات و سفلگی سياسی؛ خواهد ساخت. به موازات وحشيگيری اوج يابنده اسد که دليلش جز حمايتهای گسترده رژيم ايران و بکارگيری نيرو و امکانات مزدوران منطقه يی اش و بازی کثيف روسيه و چين در همراهی با باند رژيم ضدبشری آخوندی عليه مردم شکست ناپذير سوريه؛ نيست؛ مردم سوريه با حمايت از ارتش آزادی و با اصل طلايی اتکا به نيروی خودشان؛ مسير پيروزی را تا تحميل شکست به اسد و جبهه حامی او تا آنجا پيش برده اند که علائم روشن تغيير تعادل در جبهه خودی و تغيير آرايش در جبهه دشمن؛ تصوير روشنی از ساختن تحولات و نه وقوع آنها؛ به سود خودشان است. 

در يک رويداد جديد؛ روز چهارشنبه26مهر؛ سرهنگ عبدالجبار عکيدی، از اعضای شورای فرماندهی ارتش آزادی سوريه از شهر حلب و از منطقه استراتژيکی صلاح الدين که رژيم بشار اسد و رسانه های رژيم آخوندی از يک ماه قبل و از شروع نبردهای سرنوشت در آن بارها اعلام کرده اند؛ اسد توانسته است بر آن مسلط شود، ديدار و با رزمندگان گفتگو کرد. سرهنگ عبدالجبار گفت همان طور که می بينيد رژيم بشار اسد فقط از طريق هوا و با هواپيما قتل عام می کند و بر روی زمين نمی تواند حضور داشته باشد. 
همچنين سرتيپ مصطفی شيخ طی ديدارش از منطقه المحرره در لاذقيه با فرماندهان اين منطقه جلسه يی برگزار کرد و اوضاع را بررسی کرد. اين ديدارها يک روز پس از آن بود که تلويزيون يورونيوز از کنترل کامل 80 کيلومتر جاده مهم دمشق حلب توسط ارتش آزادی سوريه، خبر داد و اين که ارتش آزادی خطوط مواصلاتی رژيم بشار اسد را از دمشق به حلب به طور کامل قطع کرده است. اين پيشرويها در حالی بود که تظاهرات شبانه مردم هم با شعار سرنگونی بشار اسد در دمشق، حما، درعا و ادلب در حالی در جريان بود و جنگنده بمب افکنهای اسد، دمشق و حومه آن و شهر الرستن را زير بمباران و موشک باران وحشيانه قرار داده بود و ظرف 24ساعت بيش از 260تن از مردم به پاخاسته سوريه کشته شدند. (اوگاريت و الجزيره25مهر) 

يک روز پس از ديدار سرهنگ عکيدی از حلب و منطقه صلاح الدين يعنی جبهه استراتژيک نبرد؛ و در ادامه نبردهای ارتش آزادی و نظاميان بشار اسد که تلويزيون الجزيره شدت و گسترش آنها را بی سابقه خواند (الجزيره 23مهر) ؛ در روز27مهر خبرگزاريها از انجام 24رشته عمليات موفق ارتش آزادی تنها طی يک روز در در عا و حلب خبر دادند و کارشناسان نظامی گفتند در حال حاضر 60 درصد خاک سوريه از کنترل نيروهای بشار اسد خارج شده است. در پی اين پيروزيها در صحنه نظامی؛ سرهنگ رياض الاسعد فرمانده ارتش آزادی سوريه، در شهر ادلب با رزمندگان ارتش آزادی ديدار کرد و ضمن ارزيابی موقعيت، با رزمندگان و فرماندهان صحنه گفتگو کرد. 

نفس ديدار فرماندهان ارشد ارتش آزادی سوريه از مناطق استراتژيک نبرد بيانگر از هم پاشيدگی و عدم توان کنترل اسد بر صحنه نبرد است که پيامش سرنگونی محتوم حاکميتی است که تنها ابزارش کشتار است و بمباران. و طبعاً وقتی اين ابزار از کارآيی بيفتد؛ چاره يی جز رفتن نيست. دير يا زودش البته قيمت متفاوتی می گيرد ولی مهم اين است که قطعيتش ترديد بردار نيست و ناگزير است و اين تعادل تعيين کننده يی است چرا که جبهه جنايت جهانی پشت سر اسد و در امدادرسانی به او دست به دست هم داده اند ولی صحنه بازديد فرماندهان ارشد ارتش آزادی و صحنه تظاهرات بی وقفه مردم سوريه؛ و 24عمليات موفق تنها در يک روز نشان دهنده برباد رفتن تلاشهای اسد و امداد رسانان اوست. 

يعنی به رغم پمپاژ تمامی توان رژيم ايران در ارسال سلاح و پاسدار و دستگاههای ردياب برای شکار انقلابيون به سوريه و راه اندازی مراکز فرماندهی توسط نيروهای ويژه سپاه در حمايت از کشتار مردم سوريه توسط اسد و به رغم همه تلاش و تقلای روسيه و چين حتی در ممانعت از اجرای تحريم عليه اسد و البته بهانه دادن به دست انترناسيونال بی شرافتهای سياسی و نه بی عرضگان؛ برای چرتکه اندازی مضحک نفوذ القاعده در سوريه و ترس از رسيدن تسليحات ارسال ناشده به تروريستها و… توفان قيام و تسليم ناپذيری؛ جايی برای پيشروی سياستهای جنايتکارانه چپ و راست باقی نگذاشته است. به همين دليل است که رژيم آخوندی در تدارک مرحله پس از اسد؛ از يک سو به بحران آفرينی در منطقه به عنوان سپر بحرانهای استراتژيکی که با سرنگونی اسد و از دست رفتن سوريه به عنوان تنفس گاه استراتژيکش؛ با آن مواجه است؛ دامن می زند و از سوی ديگر دنبال جايگزين کردن عراق و مالکی به جای سوريه و اسد برای مطامع منطقه يی اش و جبهه مقدم امنيتی حاکميت خودش است. 

رژيم ايران آمادگی برای دوران بعد از اسد 
محمود عثمان از مسئولان ائتلاف کردستان عراق بر نيات رژيم ايران و طراحی برای بعد از اسد انگشت گذاشت و گفت: رژيم ايران سخت تلاش می کند بعد از از دست دادن نظام سوريه در منطقه، فعاليتهای خود را به عراق منتقل که اين موضوع در سفرهای قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس و همچنين احمد وحيدی وزير دفاع رژيم ايران به خوبی مشخص است. محمود عثمان تصريح کرد: اگر رژيم سوريه ساقط شود موقعيت رژيم ايران متزلزل می شود. چون سوريه برای رژيم ايران حياتی است در نتيجه اين رژيم می خواهد نفوذ بيشتری در عراق داشته باشند زيرا بعد از آن عراق خط مقدم جبهه برای اين رژيم است چه در مقابل آمريکا چه در مقابل ترکيه يا در مقابل ديگران…». 

سفر وزير دفاع رژيم ايران پاسدار وحيدی به عراق برای اولين بار در 20سال گذشته و نشست با مسئولان امنيتی عراق که اعتراض رهبران العراقيه را برانگيخت و گفتند رفتار رژيم ايران با عراق مثل يک روستای وابسته به ايران است؛ سفر پاسدار احمدی نژاد به عراق؛ داستان تشکيل دولت اکثريت سياسی به جای دولت وحدت ملی که هيچ هدفی جز حذف کامل نيروهای ملی عراقی حتی از تصور مشارکت در قدرت هم ندارد؛ تا قرارداد خريد سلاح مالکی با روسيه که بيشتر از خريد سلاح محتوای ايجاد رقيب برای آمريکا برای امتياز گيريهای بعدی را علاوه بر نيات ماجراجويانه دارد؛ بخشی از همين سناريو است. 
برهم صالح از رهبران ائتلاف کردی در 26مهر به تلويزيون الشرقيه با عباراتی ديگر نسبت به طرحهای مالکی هشدار داد و گـفت: «کردها از مسلح شدن ارتش عراق ترسی ندارند بلکه از انديشه يی که می خواهد اين سلاحها را به کار بگيرد؛ نگران هستند» ؛ همچنين اتخاذ سياستهای خصمانه مالکی نسبت به ترکيه که در قبال مسأله سوريه تا کنون عليه اسد عمل کرده است؛ از جمله ممانعت از عبور 128 اتوبوس حجاج ترکيه به سوی عربستان از خاک عراق؛ تا حذف و تصفيه ها در ارگانهای قضايی و سياسی و… ؛ تماماً به دستور رژيم ايران و برای برآورده کردن نيت پرکردن حفره اسد و سرمايه گذاری روی مالکی و عراق برای بعد از اسد است. البته اين تلاشها قانونمند نتوانسته با موفقيت قرين باشد تنها مرور يک نمونه موضعگيری طالبانی عليه مالکی می تواند زمين ناصاف زير پای مالکی را ترسيم کند. 

تلويزيون الشرقيه نيوز 27مرداد گفت: دفتر نخست وزير نوری المالکی شگفتی خود را نسبت به موضع رئيس جمهور جلال طالبانی در قبال اظهارات نماينده مجلس از ائتلاف دولت قانون ياسين مجيد که آن را ”گستاخانه ”توصيف کرده بود و گفته بود که از آن ”بوی جنگ به مشام می رسد، ابراز داشت. علی موسوی مشاور نخست وزير گفت پارلمانتر ياسين مجيد نظر شخصی خود را بيان داشته ولی از موضع طالبانی و دخالتش در اين مسأله تعجب کرده است. … منابع سياسی در بغداد گفتند که رابطه بين رئيس جمهور عراق جلال طالبانی و نخست وزير نوری المالکی در بهترين وضعيت خود نيست. اين مخالفتها، با مورد به مورد اقدامات همسو با رژيم ايران، وجود دارد و نتايج منفی اش متوجه رژيم ايران و مالکی است. از جمله در مورد ممانعت از عبور اتوبوسهای حامل زائران حج ترکيه توسط دولت عراق؛ تلويزيون بغداد28مهر گفت: حميد بافی، عضو کميسيون اوقاف و امور دينی عراق اعلام کرد حجاج ترک به صورت رسمی وارد عراق شدند و بايد به آنان اجازه داد که سفرشان به ديار مقدسه را تکميل کنند…». 

کمک فعال مالکی به اسد؛ داستان ارسال سلاح رژيم ايران از طريق آسمان عراق برای اسد و نمايش مضحک بازرسی راندوم هواپيماهای ايرانی برای سردواندن آمريکا؛ چيزی جز اجرای خواست رژيم ايران نيست و خبر تلويزيونها درخود عراق؛ برای بيان اين رابطه کافی است: 
الشرقيه نيوز 26مهر گفت يکی از مسئولان سازمان ”بدر“ در بغداد اعتراف کرد که جنگجويان عراقی در کنار نيروهای نظام فعلی سوريه حضور دارند و عليه نيروهای اپوزيسيون که در برخی مناطق کشور در حال نبرد هستند می جنگند، اين مسئول در سازمان بدر که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رويتر گفت، اين جنگجويان در سوريه حضور دارند بدون اين که با رهبرانشان در عراق هماهنگ کرده باشند و در بين آنها مسئولانی از سازمان بدر و عصائب اهل حق و جيش المهدی هستند که معتقدند درگيری در سوريه يک امر داخلی است و فرستادن نيرو به اين کشور بيانگر دخالت در امور آن کشور است. در همين رابطه رويتر گفت يک سياستمدار هم پيمان با اين شبه نظاميان اطلاع داد رژيم ايران يک سياستمدار و مسئول برجسته عراقی از سازمان بدر را برای کنترل بر گروه های مسلح و هماهنگی بين گروه های مسلح و نظام سوريه به اين کشور اعزام کرده است. 

اقدامات تروريستی در کشورهای همسايه سوريه 
از سوی ديگر اقدامات تروريستی در خاک کشورهای همجوار سوريه و مشخصاً لبنان از جمله اقدامات رژيم آخوندی در واکنش به سرنگونی محتوم اسد و برای به تعويق انداختن آن است امری که البته نتايجش در راستای مؤلفه تعيين کننده ايستادگی مردم سوريه و پايداری و جانفشانی رزمندگان ارتش آزاد سوريه به عنوان راه حل اسد؛ به شکل امواج خرد کننده به اسد و رژيم ايران باز می گردد. 
در همين رابطه تازه ترين تحول؛ انفجار يک خودرو بمب گذاری شده در منطقه مرکزی بيروت پايتخت لبنان بود که 8کشته و 78 مجروح به جای گذاشت و هدف اصلی در آن قتل سرتيپ وسام الحسن رئيس شاخه اطلاعات نيروهای امنيت داخلی لبنان بود که جنبلاط در مصاحبه با الجزيره اين ترور با خود رو انفجاری را عمل انتقامجويانه نظام اسد به علت کشف پرونده ميشل سماهه (مسئول ترور رفيق حريری) دانست. 
نديم جمايل نماينده پارلمان لبنان، گفت: ”رژيم بشار اسد در حال سقوط است و تلاش می کند که بحرانهای گريبانگير خود را به لبنان گسترش دهد“. 
به گزارش تلويزيون الجزيره؛ سعد حريری به صراحت بشار اسد را عامل بمب گذاری روز جمعه خواند و نوفل ضو، عضو دبيرخانه کل نيروی 14مارس از بيروت به تلويزيون الجزيره گفت: اهميت ترور وسام الحسن برابر با اهميت ترور رفيق الحريری در سال ۲۰۰۵ است. … امروز 14مارس بايد قيام خود را از سر گيرد و قيمومت رژيم ايران از لبنان را قطع کند و لبنان را به دولت لبنان برگرداند. … موضوع اصلی در اين شرايط، ضرورت احياء جنبش مردمی برای قرار دادن اوضاع در مسير درست آن و محقق کردن حاکميت لبنان و جلوگيری از قرار گرفتن مجدد لبنان تحت قيمومت امنيتی، نظامی و اطلاعاتی سوری و ايرانی است. … 
اين در حالی است که به گزارش الجزيره؛ خبرگزاری فارس رژيم ايران، وابسته به سپاه پاسداران؛ انگشت اتهام را به سوی دولت اسراييل نشانه گرفته است (تلويزيون الجزيره 28مهر). اما به رغم حجم سنگين توطئه و تبانی و جنايت رژيم ايران و همدستانش برای حفظ اسد در قدرت؛ تکيه مردم سوريه و ارتش آزاد آن به نيروی لايزال ايستادگی خودش تعادل را برمی گرداند؛ و پيروزی را در چشم انداز قرار می دهد. 
تلويزيون سی.ان.ان27مهر گفت: بعد از ماهها بن بست در سوريه، جنگ در اين کشور ممکن است عاقبت به سود نيروهای ارتش آزادی بچرخد. قدرت آتش آنها رو به افزايش است. نيروهای ارتش آزادی اکنون به پايگاههايی تهاجم می کنند که زمانی غيرقابل نفوذ بودند. 
برق موفقيتهای ارتش آزادی در هفته گذشته، هم چنان ادامه دارد… آنها به تکنيکهای جديدی برای ساقط کردن قدرت هوايی سوريه دست يافته اند. … ارتش آزاد سوريه، تا کنون قادر نبود به طور رو در رو با ارتش اسد مواجه شود، اما چنين روزی، به تدريج نزديک می شود… بيش از نيمی از هواپيماهای سرنگون شده در اين جنگ، در ماه گذشته صورت گرفته است…» 

اين پيروزيهای ارتش آزادی در بستر تظاهرات شبانه روزی شهرهای سراسر سوريه با خواست سرنگونی اسد و زير بمباران وحشيانه است. اما به راستی بر اين ميزان از پايداری ادامه دار و سرفراز با شعار «سرخم نمی کنيم» ؛ با فدای بيش از 31هزار کشته از کودک و زن و مرد و بيش از 28هزار مفقود؛ جز پيروزی چه نامی می توان نهاد؟


علائم جديد از هراس و وحشت از سرنگونی اسد و تقلا برای آمادگی برای بعد از اسد از يک سو و سطح تحرکات و ارتباطات فرماندهی ارتش آزادی در خاک سوريه؛ شاخص ميزان پيشروی ارتش آزادی در تعادل سياسی نظامی و همچنين ميزان درهم شکستگی و ناتوانی اسد و ناکامی استراتژيک حاميانش در برابر قيام ناايستا و مقاومت جوشان مردم شجاع سوريه است.
قيام سرزنده يی که با توانمندی عبور ا
ز18ماه بمباران وحشيانه نه با بمب معمولی؛ با بشکه انفجاری و بمب خوشه يی و توپ باران و اعدام صحرايی و بی خانمانی؛ نشان داد که پيروزی را با اتکا به نيروی خويش به رغم سکوت مرگ آور بين الملل مماشات و سفلگی سياسی؛ خواهد ساخت. به موازات وحشيگيری اوج يابنده اسد که دليلش جز حمايتهای گسترده رژيم ايران و بکارگيری نيرو و امکانات مزدوران منطقه يی اش و بازی کثيف روسيه و چين در همراهی با باند رژيم ضدبشری آخوندی عليه مردم شکست ناپذير سوريه؛ نيست؛ مردم سوريه با حمايت از ارتش آزادی و با اصل طلايی اتکا به نيروی خودشان؛ مسير پيروزی را تا تحميل شکست به اسد و جبهه حامی او تا آنجا پيش برده اند که علائم روشن تغيير تعادل در جبهه خودی و تغيير آرايش در جبهه دشمن؛ تصوير روشنی از ساختن تحولات و نه وقوع آنها؛ به سود خودشان است. 

در يک رويداد جديد؛ روز چهارشنبه26مهر؛ سرهنگ عبدالجبار عکيدی، از اعضای شورای فرماندهی ارتش آزادی سوريه از شهر حلب و از منطقه استراتژيکی صلاح الدين که رژيم بشار اسد و رسانه های رژيم آخوندی از يک ماه قبل و از شروع نبردهای سرنوشت در آن بارها اعلام کرده اند؛ اسد توانسته است بر آن مسلط شود، ديدار و با رزمندگان گفتگو کرد. سرهنگ عبدالجبار گفت همان طور که می بينيد رژيم بشار اسد فقط از طريق هوا و با هواپيما قتل عام می کند و بر روی زمين نمی تواند حضور داشته باشد. 
همچنين سرتيپ مصطفی شيخ طی ديدارش از منطقه المحرره در لاذقيه با فرماندهان اين منطقه جلسه يی برگزار کرد و اوضاع را بررسی کرد. اين ديدارها يک روز پس از آن بود که تلويزيون يورونيوز از کنترل کامل 80 کيلومتر جاده مهم دمشق حلب توسط ارتش آزادی سوريه، خبر داد و اين که ارتش آزادی خطوط مواصلاتی رژيم بشار اسد را از دمشق به حلب به طور کامل قطع کرده است. اين پيشرويها در حالی بود که تظاهرات شبانه مردم هم با شعار سرنگونی بشار اسد در دمشق، حما، درعا و ادلب در حالی در جريان بود و جنگنده بمب افکنهای اسد، دمشق و حومه آن و شهر الرستن را زير بمباران و موشک باران وحشيانه قرار داده بود و ظرف 24ساعت بيش از 260تن از مردم به پاخاسته سوريه کشته شدند. (اوگاريت و الجزيره25مهر) 

يک روز پس از ديدار سرهنگ عکيدی از حلب و منطقه صلاح الدين يعنی جبهه استراتژيک نبرد؛ و در ادامه نبردهای ارتش آزادی و نظاميان بشار اسد که تلويزيون الجزيره شدت و گسترش آنها را بی سابقه خواند (الجزيره 23مهر) ؛ در روز27مهر خبرگزاريها از انجام 24رشته عمليات موفق ارتش آزادی تنها طی يک روز در در عا و حلب خبر دادند و کارشناسان نظامی گفتند در حال حاضر 60 درصد خاک سوريه از کنترل نيروهای بشار اسد خارج شده است. در پی اين پيروزيها در صحنه نظامی؛ سرهنگ رياض الاسعد فرمانده ارتش آزادی سوريه، در شهر ادلب با رزمندگان ارتش آزادی ديدار کرد و ضمن ارزيابی موقعيت، با رزمندگان و فرماندهان صحنه گفتگو کرد. 

نفس ديدار فرماندهان ارشد ارتش آزادی سوريه از مناطق استراتژيک نبرد بيانگر از هم پاشيدگی و عدم توان کنترل اسد بر صحنه نبرد است که پيامش سرنگونی محتوم حاکميتی است که تنها ابزارش کشتار است و بمباران. و طبعاً وقتی اين ابزار از کارآيی بيفتد؛ چاره يی جز رفتن نيست. دير يا زودش البته قيمت متفاوتی می گيرد ولی مهم اين است که قطعيتش ترديد بردار نيست و ناگزير است و اين تعادل تعيين کننده يی است چرا که جبهه جنايت جهانی پشت سر اسد و در امدادرسانی به او دست به دست هم داده اند ولی صحنه بازديد فرماندهان ارشد ارتش آزادی و صحنه تظاهرات بی وقفه مردم سوريه؛ و 24عمليات موفق تنها در يک روز نشان دهنده برباد رفتن تلاشهای اسد و امداد رسانان اوست. 

يعنی به رغم پمپاژ تمامی توان رژيم ايران در ارسال سلاح و پاسدار و دستگاههای ردياب برای شکار انقلابيون به سوريه و راه اندازی مراکز فرماندهی توسط نيروهای ويژه سپاه در حمايت از کشتار مردم سوريه توسط اسد و به رغم همه تلاش و تقلای روسيه و چين حتی در ممانعت از اجرای تحريم عليه اسد و البته بهانه دادن به دست انترناسيونال بی شرافتهای سياسی و نه بی عرضگان؛ برای چرتکه اندازی مضحک نفوذ القاعده در سوريه و ترس از رسيدن تسليحات ارسال ناشده به تروريستها و… توفان قيام و تسليم ناپذيری؛ جايی برای پيشروی سياستهای جنايتکارانه چپ و راست باقی نگذاشته است. به همين دليل است که رژيم آخوندی در تدارک مرحله پس از اسد؛ از يک سو به بحران آفرينی در منطقه به عنوان سپر بحرانهای استراتژيکی که با سرنگونی اسد و از دست رفتن سوريه به عنوان تنفس گاه استراتژيکش؛ با آن مواجه است؛ دامن می زند و از سوی ديگر دنبال جايگزين کردن عراق و مالکی به جای سوريه و اسد برای مطامع منطقه يی اش و جبهه مقدم امنيتی حاکميت خودش است. 

رژيم ايران آمادگی برای دوران بعد از اسد 
محمود عثمان از مسئولان ائتلاف کردستان عراق بر نيات رژيم ايران و طراحی برای بعد از اسد انگشت گذاشت و گفت: رژيم ايران سخت تلاش می کند بعد از از دست دادن نظام سوريه در منطقه، فعاليتهای خود را به عراق منتقل که اين موضوع در سفرهای قاسم سليمانی فرمانده نيروی قدس و همچنين احمد وحيدی وزير دفاع رژيم ايران به خوبی مشخص است. محمود عثمان تصريح کرد: اگر رژيم سوريه ساقط شود موقعيت رژيم ايران متزلزل می شود. چون سوريه برای رژيم ايران حياتی است در نتيجه اين رژيم می خواهد نفوذ بيشتری در عراق داشته باشند زيرا بعد از آن عراق خط مقدم جبهه برای اين رژيم است چه در مقابل آمريکا چه در مقابل ترکيه يا در مقابل ديگران…». 

سفر وزير دفاع رژيم ايران پاسدار وحيدی به عراق برای اولين بار در 20سال گذشته و نشست با مسئولان امنيتی عراق که اعتراض رهبران العراقيه را برانگيخت و گفتند رفتار رژيم ايران با عراق مثل يک روستای وابسته به ايران است؛ سفر پاسدار احمدی نژاد به عراق؛ داستان تشکيل دولت اکثريت سياسی به جای دولت وحدت ملی که هيچ هدفی جز حذف کامل نيروهای ملی عراقی حتی از تصور مشارکت در قدرت هم ندارد؛ تا قرارداد خريد سلاح مالکی با روسيه که بيشتر از خريد سلاح محتوای ايجاد رقيب برای آمريکا برای امتياز گيريهای بعدی را علاوه بر نيات ماجراجويانه دارد؛ بخشی از همين سناريو است. 
برهم صالح از رهبران ائتلاف کردی در 26مهر به تلويزيون الشرقيه با عباراتی ديگر نسبت به طرحهای مالکی هشدار داد و گـفت: «کردها از مسلح شدن ارتش عراق ترسی ندارند بلکه از انديشه يی که می خواهد اين سلاحها را به کار بگيرد؛ نگران هستند» ؛ همچنين اتخاذ سياستهای خصمانه مالکی نسبت به ترکيه که در قبال مسأله سوريه تا کنون عليه اسد عمل کرده است؛ از جمله ممانعت از عبور 128 اتوبوس حجاج ترکيه به سوی عربستان از خاک عراق؛ تا حذف و تصفيه ها در ارگانهای قضايی و سياسی و… ؛ تماماً به دستور رژيم ايران و برای برآورده کردن نيت پرکردن حفره اسد و سرمايه گذاری روی مالکی و عراق برای بعد از اسد است. البته اين تلاشها قانونمند نتوانسته با موفقيت قرين باشد تنها مرور يک نمونه موضعگيری طالبانی عليه مالکی می تواند زمين ناصاف زير پای مالکی را ترسيم کند. 

تلويزيون الشرقيه نيوز 27مرداد گفت: دفتر نخست وزير نوری المالکی شگفتی خود را نسبت به موضع رئيس جمهور جلال طالبانی در قبال اظهارات نماينده مجلس از ائتلاف دولت قانون ياسين مجيد که آن را ”گستاخانه ”توصيف کرده بود و گفته بود که از آن ”بوی جنگ به مشام می رسد، ابراز داشت. علی موسوی مشاور نخست وزير گفت پارلمانتر ياسين مجيد نظر شخصی خود را بيان داشته ولی از موضع طالبانی و دخالتش در اين مسأله تعجب کرده است. … منابع سياسی در بغداد گفتند که رابطه بين رئيس جمهور عراق جلال طالبانی و نخست وزير نوری المالکی در بهترين وضعيت خود نيست. اين مخالفتها، با مورد به مورد اقدامات همسو با رژيم ايران، وجود دارد و نتايج منفی اش متوجه رژيم ايران و مالکی است. از جمله در مورد ممانعت از عبور اتوبوسهای حامل زائران حج ترکيه توسط دولت عراق؛ تلويزيون بغداد28مهر گفت: حميد بافی، عضو کميسيون اوقاف و امور دينی عراق اعلام کرد حجاج ترک به صورت رسمی وارد عراق شدند و بايد به آنان اجازه داد که سفرشان به ديار مقدسه را تکميل کنند…». 

کمک فعال مالکی به اسد؛ داستان ارسال سلاح رژيم ايران از طريق آسمان عراق برای اسد و نمايش مضحک بازرسی راندوم هواپيماهای ايرانی برای سردواندن آمريکا؛ چيزی جز اجرای خواست رژيم ايران نيست و خبر تلويزيونها درخود عراق؛ برای بيان اين رابطه کافی است: 
الشرقيه نيوز 26مهر گفت يکی از مسئولان سازمان ”بدر“ در بغداد اعتراف کرد که جنگجويان عراقی در کنار نيروهای نظام فعلی سوريه حضور دارند و عليه نيروهای اپوزيسيون که در برخی مناطق کشور در حال نبرد هستند می جنگند، اين مسئول در سازمان بدر که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رويتر گفت، اين جنگجويان در سوريه حضور دارند بدون اين که با رهبرانشان در عراق هماهنگ کرده باشند و در بين آنها مسئولانی از سازمان بدر و عصائب اهل حق و جيش المهدی هستند که معتقدند درگيری در سوريه يک امر داخلی است و فرستادن نيرو به اين کشور بيانگر دخالت در امور آن کشور است. در همين رابطه رويتر گفت يک سياستمدار هم پيمان با اين شبه نظاميان اطلاع داد رژيم ايران يک سياستمدار و مسئول برجسته عراقی از سازمان بدر را برای کنترل بر گروه های مسلح و هماهنگی بين گروه های مسلح و نظام سوريه به اين کشور اعزام کرده است. 

اقدامات تروريستی در کشورهای همسايه سوريه 
از سوی ديگر اقدامات تروريستی در خاک کشورهای همجوار سوريه و مشخصاً لبنان از جمله اقدامات رژيم آخوندی در واکنش به سرنگونی محتوم اسد و برای به تعويق انداختن آن است امری که البته نتايجش در راستای مؤلفه تعيين کننده ايستادگی مردم سوريه و پايداری و جانفشانی رزمندگان ارتش آزاد سوريه به عنوان راه حل اسد؛ به شکل امواج خرد کننده به اسد و رژيم ايران باز می گردد. 
در همين رابطه تازه ترين تحول؛ انفجار يک خودرو بمب گذاری شده در منطقه مرکزی بيروت پايتخت لبنان بود که 8کشته و 78 مجروح به جای گذاشت و هدف اصلی در آن قتل سرتيپ وسام الحسن رئيس شاخه اطلاعات نيروهای امنيت داخلی لبنان بود که جنبلاط در مصاحبه با الجزيره اين ترور با خود رو انفجاری را عمل انتقامجويانه نظام اسد به علت کشف پرونده ميشل سماهه (مسئول ترور رفيق حريری) دانست. 
نديم جمايل نماينده پارلمان لبنان، گفت: ”رژيم بشار اسد در حال سقوط است و تلاش می کند که بحرانهای گريبانگير خود را به لبنان گسترش دهد“. 
به گزارش تلويزيون الجزيره؛ سعد حريری به صراحت بشار اسد را عامل بمب گذاری روز جمعه خواند و نوفل ضو، عضو دبيرخانه کل نيروی 14مارس از بيروت به تلويزيون الجزيره گفت: اهميت ترور وسام الحسن برابر با اهميت ترور رفيق الحريری در سال ۲۰۰۵ است. … امروز 14مارس بايد قيام خود را از سر گيرد و قيمومت رژيم ايران از لبنان را قطع کند و لبنان را به دولت لبنان برگرداند. … موضوع اصلی در اين شرايط، ضرورت احياء جنبش مردمی برای قرار دادن اوضاع در مسير درست آن و محقق کردن حاکميت لبنان و جلوگيری از قرار گرفتن مجدد لبنان تحت قيمومت امنيتی، نظامی و اطلاعاتی سوری و ايرانی است. … 
اين در حالی است که به گزارش الجزيره؛ خبرگزاری فارس رژيم ايران، وابسته به سپاه پاسداران؛ انگشت اتهام را به سوی دولت اسراييل نشانه گرفته است (تلويزيون الجزيره 28مهر). اما به رغم حجم سنگين توطئه و تبانی و جنايت رژيم ايران و همدستانش برای حفظ اسد در قدرت؛ تکيه مردم سوريه و ارتش آزاد آن به نيروی لايزال ايستادگی خودش تعادل را برمی گرداند؛ و پيروزی را در چشم انداز قرار می دهد. 
تلويزيون سی.ان.ان27مهر گفت: بعد از ماهها بن بست در سوريه، جنگ در اين کشور ممکن است عاقبت به سود نيروهای ارتش آزادی بچرخد. قدرت آتش آنها رو به افزايش است. نيروهای ارتش آزادی اکنون به پايگاههايی تهاجم می کنند که زمانی غيرقابل نفوذ بودند. 
برق موفقيتهای ارتش آزادی در هفته گذشته، هم چنان ادامه دارد… آنها به تکنيکهای جديدی برای ساقط کردن قدرت هوايی سوريه دست يافته اند. … ارتش آزاد سوريه، تا کنون قادر نبود به طور رو در رو با ارتش اسد مواجه شود، اما چنين روزی، به تدريج نزديک می شود… بيش از نيمی از هواپيماهای سرنگون شده در اين جنگ، در ماه گذشته صورت گرفته است…» 

اين پيروزيهای ارتش آزادی در بستر تظاهرات شبانه روزی شهرهای سراسر سوريه با خواست سرنگونی اسد و زير بمباران وحشيانه است. اما به راستی بر اين ميزان از پايداری ادامه دار و سرفراز با شعار «سرخم نمی کنيم» ؛ با فدای بيش از 31هزار کشته از کودک و زن و مرد و بيش از 28هزار مفقود؛ جز پيروزی چه نامی می توان نهاد؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر