۱۳۹۱ آذر ۸, چهارشنبه

گدایی مانند بسیاری دیگر از بیماریهای اجتماعی در کشورنهادینه شده است


گدایی مانند بسیاری دیگر از بیماریهای اجتماعی در کشور ثروتمندی مانند ایران نهادینه شده است.
رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی آفریننده جملگی بیماریهای بیشمار اجتماعی ست ، که اکنون در کشور ما متداول می باشند. 
برای درمان این بیماریها باید منبع آنرا که رژیم باشد، خشک ساخت . نابودی رژیم در گروه یک کارجمعی و سازماندهی شده است
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر