۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

تو ای رهبربه آن سیمای همجون انترت ریدم

تو ای رهبربه آن سیمای همجون انترت ریدم                            به آن ریش و سبیل وصورت بد منظرت ریدم
توریدی بر تمام مملکت من هم به  جبرانش                              ز انگشت پا بگرفته  تا  فرق  سرت  رِیدم
تو گویی که مسجد را بود از بهره ما سنگر                             به آن محراب آن مسجد که باشد سنگرت ریدم 
نداری چون پدر من از پدر حرفی نمی گویم                            الا  ای  بی پدر رهبر  به  قبر مادرت ریدم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر